Wieloletnie doświadczenie

Konkret Sp z o.o. jest od 28 lat wytwórcą aparatury przemysłowej. Legitymuje się wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami, jak: UDT, ISO, CE, URE i inne szczegółowe. Znajomość rynku pozwala nam kłaść nacisk na najważniejsze z punktu widzenia inwestora kwestie, przede wszystkim jakość naszych urządzeń oraz terminowość ich wykonania. Współpraca z jednostkami Dozoru Technicznego pozwala zachować wysoki stopień bezpieczeństwa naszych urządzeń. Wykonujemy aparaturę stalową zgodnie z uprawnieniami UDT do wytwarzania, modernizacji i naprawy, a także z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014r.

Szeroko rozbudowana oferta

Posiadamy szeroko rozbudowaną ofertę, a swoją działalność prowadzimy w trzech głównych kierunkach:

  1. Produkcja i montaż związana z aparaturą przemysłową, konstrukcjami stalowymi, rurociągami itp.;
  2. Dostaw projektowanie i montaż kompletnych obiektów, m. in. ciepłowniczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych itp.;
  3. Dostawa oraz projektowanie różnych sieci i instalacji;

Pełną ofertę realizowanych przez nas usług mogą Państwo znaleźć na oddzielnej stronie.

Doświadczenie zbudowane na zrealizowanych projektach

Od ponad 28 lat zajmujemy się wytwórstwem aparatury przemysłowej. Przez ten czas wykonaliśmy wiele projektów dla różnych firm świadcząc oferowane przez nas usługi. Dokładną listę oraz przykładowe zdjęcia można znaleźć na oddzielnej stronie.

Współpracowaliśmy z...